Avtryck

Information enligt § 5 TMG

suite 9424
PO Box 39018
Harewood
Christchurch 8545
Nya Zeeland


Disclaimer:
Ansvar för innehåll Innehållet på våra sidor skapades med största omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med avsnitt 7 i den tyska telemedialagen. Enligt §§ 1 till 8 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lag förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Vi kommer att ta bort detta innehåll omedelbart efter att vi fått kännedom om sådana juridiska överträdelser.

Ansvar för länkar Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades. Permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för en laglig överträdelse. Om vi ​​blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt Innehållet och verk på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Dubblering, bearbetning, distribution och vilken typ av exploatering som helst utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören följs tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi att du meddelar oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.
Dataskydd Som regel kan vår webbplats användas utan personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) samlas in på vår webbplats görs detta alltid på frivillig basis så långt det är möjligt. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Wir Weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per e-post) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-postmeddelanden, vor.

Google Analytics Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ('' Google ''). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatören och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP-adress med annan Google-data. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; dock vill vi påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Genom att använda denna webbplats förklarar du att du samtycker till behandlingen av de uppgifter som samlas in av dig av Google på det sätt som beskrivs ovan och för det syfte som anges ovan. Stormgain Verification.

Google AdSense Denna webbplats använder Google Adsense, en webbannonseringstjänst som tillhandahålls av Google Inc., USA ('' Google ''). Google Adsense använder så kallade "cookies" (textfiler) som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Google Adsense använder också så kallade "web beacons" (liten osynlig grafik) för att samla in information. Genom att använda webbfyren kan enkla åtgärder som besökartrafik på webbplatsen registreras och samlas in. Informationen som genereras av cookien och / eller webbfyren om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen med avseende på annonser, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och annonser för webbplatsoperatören och för att tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP-adress med annan Google-data. Du kan förhindra lagring av kakor på din hårddisk och visning av webbfyrar genom att välja '' acceptera inte kakor '' i webbläsarinställningarna (i MS Internet Explorer under '' Verktyg> Internetalternativ> Dataskydd> Inställningar '' ; i Firefox under '' Extra> Inställningar> Dataskydd> Cookies ''); dock vill vi påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Genom att använda denna webbplats förklarar du att du samtycker till behandlingen av de uppgifter som samlas in av dig av Google på det sätt som beskrivs ovan och för det syfte som anges ovan.